36 Sympozjum z Hydroakustyki

14-17.09.2021 r., online

Sympozjum z Hydroakustyki jest jedyną w kraju konferencją, na której spotykają się przedstawiciele nauki zajmujący się zagadnieniami akustyki podwodnej oraz użytkownicy systemów hydroakustycznych. Organizowane jest regularnie od ponad 30 lat. Sympozjum jest okazją do prezentacji najnowszych osiągnięć we wszystkich głównych obszarach hydroakustyki oraz promowania i integracji badań w tej dziedzinie, zwłaszcza w odniesieniu do krajów regionu Morza Bałtyckiego.

36 Sympozjum z Hydroakustyki odbędzie się jako konferencja towarzysząca LXVII Otwartemu Seminarium z Akustyki, które odbędzie się w Krakowie w dniach 14-17 września 2021 r. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną konferencja odbędzie się w formie zdalnej (online).

Sympozjum jest organizowane w ramach obchodów International Year of Sound, ogłoszonego i koordynowanego przez International Commision for Acoustics.

IYS

Tematyka konferencji:

Tematyka 36 Sympozjum z Hydroakustyki obejmuje:

 • Akustyczna i satelitarna detekcja środowiska morskiego
 • Akustyczny monitoring środowiska i procesów zachodzących w środowisku oceanicznym
 • Postępy w dziedzinie hydroakustycznych systemów pomiarowych
 • Akustyka i hałas środowiska pod wodą
 • Mapowanie siedlisk i osadów morskich oraz akustyka osadów morskich
 • Hydrografia
 • Hydroakustyka nieliniowa
 • Systemy sonarowe
 • Rozprzestrzenianie się dźwięku w morzu i modelowanie
 • Ultradźwięki w medycynie i inżynierii
 • Podwodne sygnały akustyczne i przetwarzanie danych
 • Bioakustyka podwodna
 • Komunikacja podwodna


Organizatorzy:

Patronat: